APF-oprichter Tomatis, Mozart en het elektronische oor

Waarom hebt u twee oren? Om te horen uiteraard, zult u antwoorden. Het oor vervult een meervoudige rol: het zorgt voor een goed evenwicht, een rechte houding, een betere lichaamscontrole en harmonische bewegingen. Het ligt mee aan de basis van de spraakontwikkeling en communicatie. Het oor vervult een centrale rol bij het “opladen” van de hersenen met “energie” en beïnvloedt fundamenteel ons welzijn. Van al onze zintuigen neemt het oor een cruciale positie in.

De Franse keel-neus-oorspecialist, professor dr. Alfred Tomatis, is de grondlegger van de wetenschapstak Audio-Psycho-Fonologie (APF). APF beschrijft de onderlinge samenhang tussen oor, spraakvorming, lichaam en psyche. Tomatis ontwikkelde een uiterst efficiënte behandelingsmethode voor problemen van auditieve perceptie die aan de basis liggen van tal van stoornissen. Met muziek van W. A. Mozart, speciale gregoriaanse zang en een stemopname van de eigen moeder wordt het auditieve perceptievermogen via het gehoor en het evenwichtsgevoel systematisch gestimuleerd en getraind.

Kern van deze methode is de Brain Activator, een verdere ontwikkeling van het zogenaamde “elektronische oor”. De gedifferentieerde toepassing daarvan kan beperkende gehoorpatronen oplossen en corrigeren.