top of page
team.png

Hoe werken we?

ATLA_WEB2.png

1. Psychologische 
hoortest

2. Evaluatie testresultaten, anamnese & opstellen therapieplan

ATLA_WEB4.png

3. Start therapie

ATLA_WEB3.png

4. Vervolgtest en/of Brain Mapping 

ATLA_WEB5.png

5. Opvolging vooruitgang en aanpassen van het programma  

Uurregeling therapie

Groep 1

maandag-vrijdag

08:30 - 10:00

11:30 - 13:00

14:30 - 16:00

zaterdag

08:30 - 10:30

12:30 - 14:00

zon-en feestdagen

08:00 - 09:30

11:00 - 12:30

Groep 2

maandag-vrijdag

10:00 - 11:30

13:00 - 14:30

16:00 - 17:30

zaterdag

10:30 - 12:30

14:00 - 15:30

zon-en feestdagen

09:30 - 11:00

12:30 - 14:00

Hoe werken we : De Auditieve Hersenstimulatie, volgens de authentieke Tomatis-principes. 

Alles begint met een psychologische luistertest. Deze wordt uitgevoerd met een audiometer geijkt voor de Auditieve Hersenstimulatie. In deze test lezen we iemands neurologische, psychologische, pedagogische en fysiologische vaardigheden af. Aan de hand daarvan stellen we een individueel therapieplan op, wat uitvoerig besproken wordt met de ouders/persoon zelf.   De test houdt concreet in dat iedereen een koptelefoon met lucht-, en beengeleiding op het hoofd krijgt. Luchtgeleiding (blauwe lijn) staat voor hoe we de buitenwereld waarnemen en beengeleiding (rode lijn) is hoe we ons zelf waarnemen. In een ideale luistertest liggen deze twee lijnen kort bij elkaar en door de methode toe te passen streven we deze situatie na.  Door middel van het gebruik van speciale elektronische apparatuur, krijgt de cliënt  (on)gefilterde muziek van Mozart, Gregoriaanse gezangen of hooggefilterde moederstem aangeboden. We gaan de klanken bewerken, zodat een luistertraining tot stand komt. Dit betekent dat hoge en lage frequenties afwisselend versterkt en afgezwakt worden. Hoge frequenties werken in op de gehoorszenuw (cochleair systeem), terwijl lage frequenties een invloed hebben op het evenwichtsorgaan (vestibulair systeem).  Elke frequentie hangt samen met een bepaald gebied in de hersenen.   Door het onregelmatig afwisselen van het ontspannings- en activatiekanaal, worden nieuwe verbindingen in de hersenen gecreëerd. Tegelijkertijd verbeteren bestaande verbindingen in de hersenen.   

Dit principe wordt verder uitgelegd in de fasen >>>

De Tomatis-therapie streeft verschillende doelen na

 • traint de verwerking van wat we horen
 • verbetert het waarnemingsvermogen
 • stimuleert de motoriek
 • verhoogt de concentratie
 • verbetert de spraak
 • versterkt het zelfbewustzijn
 • verandert het gedrag
 • geeft energie
 • reguleert het vegetatieve evenwicht
 • ondersteunt het herstel
 • optimaliseert het restgehoor
 • vereenvoudigt het leren van een vreemde taal

Om al die doelen te bereiken, wordt afhankelijk van het probleem een individueel programma samengesteld. Doorgaans worden de vroege stadia in de ontwikkeling van het gehoor, waarin de meeste gehoorstoornissen ontstaan, herhaald. Voor de Brain Activator is een heel belangrijke taak weggelegd: hij moet immers muziek van Mozart, gregoriaanse gezangen of de moederstem zodanig bewerken dat ze de hersenen stimuleren en het netwerk van neuronen positief beïnvloeden. Zo kunnen nieuwe manieren van horen, en nieuwe communicatie- en gedragspatronen ontstaan.

Er werd aangetoond dat de luistertraining ver van het dagelijkse gebeuren in alle rust als cursus kan worden gegeven. Het intens luisteren, afgewisseld met vele rustfasen, werkt het succes van de therapie in de hand.

bottom of page