top of page
Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 

(ingangsdatum 23.02.2024)

LEES DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U DEZE SITE GEBRUIKT. DIT IS EEN BINDENDE JURIDISCHE OVEREENKOMST. DOOR DE SITE TE BEZOEKEN EN TE BLIJVEN GEBRUIKEN, GAAT U AKKOORD MET ELK VAN DEZE VOORWAARDEN. GEBRUIK DE SITE NIET ALS U NIET AKKOORD GAAT MET ELK VAN DEZE VOORWAARDEN.

Atlantis vzw en Mozart Brain Lab nv, met respectievelijke hoofdkantoren te Schepen Dejonghstraat 43 – 3800 Sint-Truiden en Stationsstraat 36 – 3800 Sint-Truiden - België, (gezamenlijk "Atlantis" en “MBL”, "wij", "onze" of "ons") bieden verschillende websites aan die beschikbaar zijn voor bezoekers over de hele wereld. Onze websites omvatten zonder enige beperking deze website en andere platforms voor consumenten die worden beheerd onder onze merken, waaronder https://www.atlantis-vzw.com, https://www.atlantis-vzw.com/boek, https://www.mozart-brain-lab.com (gezamenlijk onze "sites"). Onze websites worden bestuurd en geëxploiteerd vanuit België en zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving.

De inhoud en informatie die op de sites worden weergegeven, zijn eigendom van Atlantis vzw en van Mozart Brain Lab nv en worden gezamenlijk aangeduid als "Atlantis-informatie". Het downloaden, reproduceren of opnieuw doorgeven van informatie, anders dan voor niet-commercieel individueel gebruik, is ten strengste verboden, behalve voor zover toegestaan met voorafgaande schriftelijke toestemming van Atlantis en MBL.

Gebruik van de site

De diensten van de sites zijn alleen beschikbaar voor personen die wettelijk bindende contracten kunnen vormen onder de toepasselijke wetgeving, en zijn dus niet beschikbaar voor minderjarigen. Door de sites te gebruiken, verklaart u dat u de wettelijke leeftijd hebt om de sites te gebruiken en om bindende wettelijke verplichtingen aan te gaan voor elke aansprakelijkheid die u mogelijk oploopt als gevolg van het gebruik van de sites. U garandeert ook dat u wettelijk bevoegd bent om de reisreserveringen en aankopen te maken voor uzelf of voor een andere persoon voor wie u bevoegd bent te handelen.

De websites mogen uitsluitend door u worden gebruikt voor persoonlijk gebruik. U stemt ermee in dat u de websites niet zult gebruiken voor kettingbrieven, junkmail, "spam", verzoeken (commercieel of niet-commercieel) of bulkcommunicatie van welke aard dan ook, met inbegrip van maar niet beperkt tot distributielijsten aan personen die geen specifieke toestemming hebben gegeven voor opname op een dergelijke lijst. Bovendien stemt u ermee in geen hypertekstkoppeling te maken van een website die door u wordt beheerd of anderszins, naar de sites zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Atlantis en MBL. U stemt ermee in zich niet voor te doen als een andere persoon of vertegenwoordiger van een entiteit, hetzij feitelijk of fictief, met inbegrip van een werknemer of agent van Atlantis en MBL of een derde partij die diensten levert met betrekking tot de sites.

We behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, delen van deze ‘Voorwaarden en Bepalingen’ op elk gewenst moment en zonder kennisgeving te wijzigen en, tenzij anders aangegeven, zullen dergelijke wijzigingen onmiddellijk van kracht worden na publicatie; controleer deze ‘Voorwaarden en Bepalingen’ daarom regelmatig op wijzigingen. We zullen de ingangsdatum van deze Algemene voorwaarden bovenaan deze pagina weergeven.

bottom of page