top of page

Vreemde talen vlotter leren

Een talenknobbel is in de eerste plaats het vermogen om het oor af te stemmen op de frequenties van een vreemde taal.

Principieel staat het oor open voor een breed scala van frequenties en kan het een ruime waaier van ritmes registreren. Tijdens de ontwikkeling past het oor zich echter aan de manier van luisteren bepaald door de moedertaal aan. Verschillende talen benutten verschillende frequentiegebieden. Engelstaligen gebruiken bij het spreken vooral de frequenties van 2000 tot 12000 Hertz, een Fransman die van 100 tot 300 en van 1000 tot 2000 Hz, de meeste mensen die Slavische talen spreken, gebruiken de band tussen 100 en 12000 Hz, en Duitstaligen die tussen 100 en 3000 Hz. Er bestaat met andere woorden een “Engels”, “Frans”, ‘Slavisch” of “Duits” oor; de mens kan in zijn spraak immers alleen de frequenties reproduceren die hij ook hoort (wet van Tomatis).

We begrijpen nu gemakkelijker waarom bijvoorbeeld Franstaligen het zo moeilijk hebben om andere talen te leren. Hun geliefde frequentiebereik, maar ook dat van de Italianen, situeert zich veeleer in de smalle band. Mensen uit landen waar Slavische talen worden gesproken, hebben dan weer een voetje voor. Het frequentiebereik van de zowat 20 Slavische talen bestrijkt een grote bandbreedte. Dit verklaart de aanleg van mensen uit Oost-Europa om talen te leren.

Om een taal goed te kunnen leren, moet men in de eerste plaats het bevoorrechte frequentiebereik van die taal goed kunnen horen.
Bovendien heeft iedere taal een typische latentietijd, die nodig is om een lettergreep te kunnen uitspreken en zichzelf te horen.

De Brain Activator “opent” het oor voor een vreemde taal. Met speciaal afgestemde programma’s kan het oor wennen aan de nieuwe frequenties, aan het ritme en aan de melodie van een taal. De Tomatis luistertraining helpt u een vreemde taal sneller leren en beter spreken.

Schermafbeelding 2023-04-21 om 17.38.47.png
bottom of page