top of page

Voor wie

De Auditieve Hersenstimulatie kan een positief effect hebben op een zeer breed klachtenspectrum. Wanneer we de gefilterde muziek en/of moederstem gaan inzetten merken we dat de beste resultaten behaald worden bij uiteenlopende doelgroepen. Dankzij de methode maken zoveel verschillende mensen een vooruitgang mee. De mogelijkheden zijn haast onbeperkt. Bij aanvang overlopen we samen met de klant de mogelijkheden en de verwachtingen zonder de realiteit uit het oog te verliezen. 

Voorwie2.png
Doelgroep 1

Kinderen met

 • een ontwikkelingsachterstand: taalkundig, motorisch, psychisch
   

 • vroegtijdige geboorte (prematuurtjes)
   

 • school- en leermoeilijkheden: lees- en spellingsproblemen, dyslexie, dyscalculie, concentratieproblemen, problemen met taal en spraak
   

 • opvallende gedragspatronen: emotionele teruggetrokkenheid, angsten, gebrek aan zelfbewustzijn, rusteloosheid, hyperactiviteit (ADHD), aandachtsdeficiëntiesyndroom (ADD), agressiviteit, lage frustratietolerantie, motivatiegebrek, hoogsensitiviteit
   

 • vestibulaire aandoeningen: evenwicht, coördinatie, lichaamsbeeld, grove en fijne motoriek, lichaamshouding
   

 • integratiemoeilijkheden: na adoptie, scheiding, traumaverwerking
   

 • allerlei syndromen: syndroom van Down, van West, Prader-Willi, Angelmann, … 
   

 • hersenletsels ten gevolge van een moeilijke geboorte, ongeval, een val, …
   

 • integratie van vreemde talen
   

 • autismespectrumstoornissen en Asperger

Voorwie.png
Doelgroep 2

Volwassenen met

 • problemen met auditieve waarneming en communicatieproblemen
   

 • psychosomatische problemen
   

 • slaapstoornissen en/of ontspanningsproblemen 
   

 • rugproblemen
   

 • evenwichtsstoornissen: bijv. ziekte van Ménière
   

 •  uitputtingsverschijnselen / burn-out (dynamiseren)
   

 • revalidatie: na plots (tijdelijk) gehoorverlies, bij tinnitus, bij een beroerte, na een ongeval
   

 • zwak geheugen
   

 • gevoeligheid voor lawaai
   

 • hoogsensitiviteit
   

 • concentratie
   

 • en aandachtsproblemen
   

 • stem-, en zangverbetering: bijv. intonatie en expressie
   

 • gebrek aan zelfvertrouwen
   

 • traumaverwerking
   

 • eetstoornis (anorexie of boulemie)
   

 • depressie
   

 • long-COVID
   

 • neurodegeneratieve ziekten 
   

 • autismespectrumstoornissen en Asperger
   

 • nabehandeling kanker 
   

 • leren van een nieuwe taal 

Voorwie3.png
Doelgroep 3

Ouderen 

 • vitaliseren 
   

 • optimaliseren en stabiliseren van het restgehoor
   

 • verbeteren van het evenwicht
   

 • werken aan het geheugen (dementie) en hogere mentale processen
   

 • werken aan langdurige klachten na een COVID besmetting

bottom of page