top of page
Magnifying Glass.I11.2k.png

Studies

Audio-Psycho-Fonologie werd al vaak onderzocht.

Hieronder kan je enkele gerenommeerde studies vinden waar het effect van deze wetenschap besproken wordt

Onze studies / research

“Studies”  worden meestal gezien als onderzoeksresultaten die gebaseerd zijn op wetenschappelijk werk. Er gaat veelvuldig en langdurig onderzoekswerk aan vooraf.

In de ontwikkeling van de therapiemethode volgens de principes van Prof. Alfred Tomatis kunnen we, tot op heden, de volgende tien grote periodes onderscheiden.

 

I Les Mélanges. 1952 tot en met 1972

Opbouw van de fundamentele basisonderzoeken van Prof.Tomatis , gebundeld in de uitgave  “Les Mélanges”.

1. “Incidences  observées dans les lésions auriculaires constatées chez le personnel des bancs d’essai et les professionnels de la voix”:  Bulletin du Centre d’Etudes et de Recherches médicales de la SFECMAS (Nord-Aviation) - september 1952.

 

2. “L’oreille musicale—Le bégaiement,essais de recherches sur sa pathogénie—L’Oreille Directrice—L’audiométrie dynamique—L’audiométrie d’usine—Recherches sur la pathogénie du bégaiement—Correction de la voix chantée” - 1953.

 

3.”L’ information sur la surdité professionnelle—La sélectivité auditive” – 1954.

 

4.“L’effet TOMATIS” - Les rapports entre la phonation et l’audition,comme aussi la possibilité de corriger aussi bien l’une que l’autre de ces fonctions essentielles - Professeur Louis Longchambon.

 

5.“Modifications phonatoires d’origine auditive et applications physiologiques et cliniques”: Académie Nationale De Médecine - M.Raoul Husson - 4 juni 1957.

 

6. “Les Mélanges” bundeling van meerdere studies, verslagen en onderzoeken – 1952 – 1972.

II Universiteit van Potchefstroom, Zuid-Afrika

Onderzoekswerk uitgevoerd in samenwerking met de Universiteit van Potchefstroom.

Publicaties van Prof. Jaarsveld en Prof. Du Plessis over stotterproblemen.

 

III. Universiteit van Toronto, Canada

Onderzoekswerk uitgevoerd in samenwerking met de  Universiteit van Toronto in Canada.

“Meta-analysis”:  Tim Gilmor.

 

IV. Tomatis News

Onderzoekswerk in samenwerking met de toenmalige bestaande centra  in “Tomatis News” - 1980 – 1994.

De documenten van de studies I tot en met IV zijn ondergebracht in het Museum van Professor Alfred Tomatis, in Mozart Brain Lab, Stationsstraat 36, 3800 Sint-Truiden, België. De studies zijn gestaafd door 44.000 persoonlijke documenten van de professor en zijn onderzoeksteam.

 

V. Scholen

1. Euskirchen, Duitsland

Onderzoekswerk  o.l.v. Jozef Vervoort in de Belgische Basisschool te Euskirchen in Duitsland. (schooljaar 1974 – 1975). Kinderen van 5 jaar van twee gelijkaardige basisscholen werden getest en vergeleken –voor aanvang van het experiment, en achteraf. De testbatterij was aangepast aan de leeftijd en was de typische standaardtest voor  fijne motoriek , coordinatie , visuomotoriek, en lateralisatie  zoals voor die leeftijd bekend  onder de namen van de ontwerpers :  Van Bever,Grosjean en Groven. De methode werd klassikaal doorgevoerd ; een groot positief verschil vertoonden de kinderen van de  klas die elke dag één klasuur de stimulatie hadden genoten.

Studie gepubliceerd in “Kleutermagazine”, vakblad voor Kleuterscholen van het Belgische Ministerie van Onderwijs.

2. Europaschool, Genk, België

Onderzoekswerk  o.l.v. Jozef Vervoort in de Basisschool van Genk (België). 

 

3. “Attention! The  Way to Success”, Polen

VI. Universiteit La Sapienza, Rome, Italië

Onderzoekswerk in samenwerking met Dr.Carmela Stillitano van de Universiteit “La Sapienza” van Rome:

1.”From the Ear to  the Voice and Colour”:  prachtige studie die bij de aanvang aantoont hoe een slechte stemcontrole  het gevolg is van  een scotoom in het gebied van 2000 Hz in luchtgeleiding en in beengeleiding . In deze studie wordt gebruikt gemaakt van de “luistertest van Prof.Tomatis”, en een analyse van de stem met de software “Praat”, zowel vooraf als achteraf. Ook de energiemeting van de “evoked potentials” krijgen erin een bijzondere plaats. Daarnaast vinden we eveneens een prachtige analysestudie van de tekeningen—zowel naar vorm als naar kleur—gekoppeld in detail aan de speciale stimulerende en bewerkte muziekstukken . Uitgegeven in boekvorm door Mozart-Brain-Lab, België.

 

2.”The Effects of Tomatis method on the Artistic Voice” - “International Journal of Listening” van Rouledge—Taylor and Francis Group - 27 juli 2016. 

Deze studie , geïnspireerd door de voorgaande studie geeft een duidelijk beeld van de  positieve impact op de stem van zangers  die met de methode werden behandeld.

 

3. “The Effects of the Tomatis Method on Tinnitus”

Stillitano, C.   Fioretti, A.   Cantagallo, M. Eibenstein, A. Tinnitus Center, European Hospital, Rome, Italy - Mozart Brain Lab, Sint-Truiden, België

Een opmerkelijke studie over de positieve invloed van de Auditieve Hersenstimulatie in geval van Tinnitus.

 

VII.”Quantitative Effects of Auditory Stimulation according to  the Tomatis Method. A Preliminary Study of Correlation between Tomatis Listening Test and Auditory Cognitive Evoked Potentials”.

Marine de Vandeul (MD), Jozef Vervoort, Jacques Grapperon, Tantely Razfimahéfa, Jean Vion-Dury. https:/hal-archives-ouvertes.fr/hal-02311520 Submitted  11Oct. 2019

In dit experiment dat gevoerd werd met kinderen die behandeld werden met de Audio-Psycho-Fonologie en vergeleken werden met kinderen die deze  behandeling niet genoten, is een heel duidelijk meetbaar resultaat waar te nemen, zowel in de luistertesten als in de auditief geëvoceerde  potentialen en in de reactietijden.

 

VIII.”Der Audio-Psycho-Phonologische Ansatz nach Tomatis bei der Behandlung von Kindern mit Aufmerksamkeitsstörungen” 

“Empirische Sonderpädagogik 2019 (Nr. 1, S.81 – 92)- Professor Wolfgang Beelmann en Mareike Kopka  - “University of Applied Science”, Bielefeld,  in samenwerking met Jozef Vervoort en Astrid Vervoort, MBL.

 In deze studie wordt vooral aandacht besteed aan de positieve invloed op kinderen met ADHS.

 

IX: “The Improvement of Severe Psychomotor and Neurological Dysfunctions Treated with the Tomatis Audio-Psycho-Phonology Metod Measured with EEG Brain Map and Auditory Evoked Potentials”

Journal of Neurotherapy, Vol. 11 (4) 2007- Jozef Vervoort, M.J.A.de Voigt en W.Van den Bergh MD

De studie vormt een prachtig bewijs dat deze therapiemethode voor kinderen met zeer ernstige stoornissen duidelijk aanwijsbare  psychische en neurologische verbeteringen kan realiseren.

 

X. “Neural circuits underlying mother’s voice perception predict social communication abilities in children”

Daniel A. Abrams, Tianwen Chen, Paola Odriozola, Katherine M. Cheng, Amanda E. Baker, Aarthi Padmanabhan, Srikanth Ryali, John Kochalka, Carl Feinstein, and Vinod Menon  - 16 mei 2016 https://doi.org/10.1073/pnas.1602948113

Voor de opvattingen en de werkwijze van Prof.Tomatis en ons werk,  is deze prachtige studie wel het sprekendste bewijs: zelfs woorden zonder enige zin, maar gesproken door moeder activeren meerdere hersensystemen, met inbegrip van beloning, emotie en centra voor gezichtsherkenning, als gevolg van hoe breed moeders stem wordt uitgezonden in de hersenen van een kind. Belangrijk is dat deze activiteit een neurale vingerafdruk van de sociale communicatievaardigheden van kinderen biedt. 

Alle  studies die niet online staan, kunnen tegen copieprijs  besteld worden bij Mozart Brain Lab.

267px-PDF_file_icon.png
De Beelman studie
051-united-kingdom.png
048-germany.png
065-france.png
267px-PDF_file_icon.png
De Journal of neurotherapie studie
051-united-kingdom.png
065-france.png
267px-PDF_file_icon.png
De Stanford Abrams studie
051-united-kingdom.png
267px-PDF_file_icon.png
De Marine de Vandeul Studie
051-united-kingdom.png
267px-PDF_file_icon.png
Neurophysiological-Treatment-of-Neurological-Disorders
051-united-kingdom.png
267px-PDF_file_icon.png
Journal of neurotherapy-Study
Fr
065-france.png
bottom of page