top of page

De fasen van opnieuw leren horen

De luistertherapie in het Atlantiscentrum verloopt in verschillende fasen. De duur van de afzonderlijke fasen en van de volledige therapie kunnen sterk verschillen. Ze zijn afhankelijk van het probleem van ieder individu en van het individueel aanslaan van de therapie.

Het eerste bezoek in Sint-Truiden loopt over minstens twaalf dagen, het tweede, na een rustpauze van zes tot negen weken, duurt vijf dagen. Alle daarop aansluitende afspraken moeten in de mate van het mogelijke ook vijf dagen in beslag nemen, maar kunnen net zo goed tijdens een verlengd weekend plaatsvinden.

Op regelmatige tijdstippen worden luistertests afgenomen en wordt het verdere verloop gepland.

De rustpauzes tussen de luisterfasen zijn belangrijk voor de duurzame opname van nieuwe impulsen en doelgerichte verbeteringen. Ze moeten ook worden gezien als “postrijping”.

Chronologisch verloop

 1. Eerste gesprek

 2. Anamnese, psychologische luistertest, opstellen van een persoonlijk programma

 3. Eerste luisterfase

 4. Twaalf dagen, iedere dag 3 x 1 ½ uur luisteren (in totaal negen luistereenheden van 30 minuten)

 5. Luistertests en besprekingen

 6. Rustfase van zes tot negen weken

 7. Tweede luisterfase

 8. Vier tot vijf dagen, iedere dag 3 x 1 ½ uur luisteren

 9. Luistertest en bespreking

 10. Rustfase van zes tot negen weken

 11. Derde luisterfase

 12. Vier tot vijf dagen, iedere dag 3 x 1 ½ uur luisteren

 13. Luistertest en bespreking

 14. Verdere luisterfasen afhankelijk van de persoonlijke ontwikkeling

Het principe van de luistertraining bestaat erin dat de fasen van de gehoorontwikkeling opnieuw worden doorlopen, om te komen tot een storingsvrije integratie van gehoor en evenwicht.

Omdat de foetus in de baarmoeder volgens Tomatis in de eerste plaats de hoge frequenties uit de moederstem hoort, worden eerst de diepe frequenties toenemend versterkt uit de muziek gefilterd.

Na deze zogenaamde ‘akoestische repatriëring” naar het prenatale gehoor wordt het gehoor zoals in het moederlichaam herhaald. De muziek of de moederstem bevatten frequenties hoger dan 6000/8000 Hertz. Vooral deze fase waarin de hoge frequenties worden gefilterd, lokt bij kinderen vaak psychische processen uit. Zo kan het kind versterkt de nabijheid van de moeder verlangen, of gedrag vertonen waarvan vermoed werd dat het al geruime tijd tot het verleden behoorde.

Naar analogie met de geboorte heeft men het over de “akoestische” geboorte, wanneer in de volgende fase de lage frequenties stapsgewijs weer worden opgenomen, tot de stem of de muziek uiteindelijk ongefilterd, en dus “normaal”, worden gehoord. Dit proces komt neer op de overgang van de gefilterde akoestische waarnemingen in het vruchtwater van de baarmoeder naar de geluidsoverdracht in de lucht. Alle fasen tot aan het einde van de akoestische geboorte behoren tot het passieve gedeelte van de therapie.

Dan komt het actieve gedeelte aan de beurt. Afgezien van het “horen” wordt ook via een microfoon uit een boek voorgelezen, worden woorden of zinnen uitgesproken, of wordt er gezongen. Afhankelijk van de probleemstelling komen ook oefeningen met logopedisten en motorische oefeningen aan bod.

bottom of page