top of page
Privacybeleid

Privacybeleid (Privacy Policy)

 

Bij Atlantis en MBL respecteren we uw privacy en willen we u inlichten over de manier hoe we omgaan met uw persoonlijke gegevens. We informeren u welke data we verzamelen, wat we hiermee doen, hoe we uw data opslaan en voor hoe lang.

 

DE GEGEVENS DIE WE VERZAMELEN

Op contactmomenten tijdens uw verblijf als gast verzamelen we persoonsgegevens in overeenstemming met de wet en om u een goede dienstverlening te kunnen bieden. Persoonsgegevens zijn gegevens die u als individu kunnen identificeren of die betrekking hebben op u als identificeerbaar individu. Wij verzamelen en verwerken de volgende soorten persoonsgegevens over u:

Naam, geslacht, adres, telefoonnummer, e-mailadres, taal voorkeur, geboortedatum en -plaats.

We kunnen ook informatie verzamelen over uw "Voorkeuren voor verblijf" die we gebruiken om uw huidige en toekomstige verblijven en ervaringen bij ons aangenamer te maken, waaronder informatie over uw interesses en andere relevante informatie die we over u te weten komen tijdens uw verblijf. Dit kan ook inhouden dat u ons vertelt wat u wel en niet prettig vindt aan onze diensten, zodat we onze diensten kunnen verbeteren, en specifieke dieet- of gezondheidsbeperkingen of persoonlijke behoeften om uw welzijn te waarborgen. We kunnen ook uw "Persoonlijke voorkeuren" verzamelen, waaronder details over uw speciale verjaardagen (zoals uw verjaardag of huwelijksverjaardag), het soort activiteiten waaraan u het liefst deelneemt tijdens uw verblijf bij ons en uw hobby's. Persoonlijke voorkeuren kunnen ook gegevens bevatten over met wie u gewoonlijk reist, hun relatie tot u en uw burgerlijke staat.

Als u Persoonsgegevens over andere personen aan ons of onze dienstverleners verstrekt (bijvoorbeeld als u een reservering voor een andere persoon maakt), verklaart u dat u daartoe bevoegd bent en geeft u ons toestemming de gegevens te gebruiken in overeenstemming met deze Privacyverklaring.

DE ONLINE EN MOBIELE GEGEVENS DIE WIJ VERZAMELEN

Doorgaans verzamelen wij geen Persoonsgegevens via uw gebruik van de Online Services. Wij kunnen echter "Overige Gegevens" verzamelen waarmee u niet direct kunt worden geïdentificeerd. Voor zover Andere Gegevens uw specifieke identiteit onthullen of betrekking hebben op een individu, behandelen wij Andere Gegevens als Persoonsgegevens.

"Overige gegevens" omvatten:

  • Systeemgegevens: Wanneer u zowel desktop- als mobiele apparaten gebruikt om toegang te krijgen tot de Online Services, verzamelen wij bepaalde gegevens via uw browser of automatisch via uw apparaat, zoals uw computertype, schermresolutie, naam en versie van het besturingssysteem, fabrikant en model van het apparaat, taal, type en versie van de internetbrowser en de naam en versie van de Online Services die u gebruikt.

 

  • IP-adres: We verzamelen ook uw IP-adres, een nummer dat automatisch door uw internetprovider (ISP) wordt toegewezen aan het apparaat dat u gebruikt. Een IP-adres wordt geïdentificeerd en automatisch vastgelegd in onze serverlogbestanden wanneer een gebruiker de Online Services bezoekt, samen met de tijd van het bezoek en de pagina's die zijn bezocht. Wij gebruiken IP-adressen om gebruiksniveaus te berekenen, serverproblemen vast te stellen en de Online Services te beheren. We kunnen ook uw locatie bij benadering afleiden uit uw IP-adres.

Cookies en vergelijkbare technologieën op onze Websites:

Wanneer u onze Websites bezoekt vanaf een desktop- of mobiel apparaat, kunnen we cookies of andere identificatoren verzamelen en gebruiken om u persoonlijke advertenties voor Atlantis en MBL-producten en producten van derden aan te bieden, via e-mail, op onze website of op andere websites op internet; om te meten hoe u omgaat met onze Websites; en om uw voorkeuren bij te houden. We doen dit voornamelijk door middel van cookies, stukjes data die direct worden opgeslagen op de computer of het mobiele apparaat dat u gebruikt.

Over het algemeen gebruiken we vier verschillende soorten cookies:

  • Strikt noodzakelijke cookies: Deze cookies zijn noodzakelijk om de basisfuncties van de website of app mogelijk te maken, zoals het bieden van een beveiligde log-in.

  • Functionele cookies: Met deze cookies kunnen onze websites uw voorkeuren voor de site en de keuzes die u op de site maakt onthouden.  We gebruiken ook functionele cookies om de navigatie te vergemakkelijken, inhoud effectiever weer te geven en of om uw ervaring te personaliseren.

  • Advertentiecookies: Reclamecookies stellen ons in staat om te selecteren welke advertenties of aanbiedingen u het meest waarschijnlijk zullen aanspreken. We gebruiken ze ook om reacties op online advertenties en marketing bij te houden en we kunnen ze gebruiken om je interesses beter te begrijpen zodat we je relevante berichten en aanbiedingen kunnen presenteren. Deze cookies kunnen u ook in staat stellen om bepaalde pagina's te delen met sociale netwerken.

  • Analytics-cookies: Analytics cookies helpen ons onze website te verbeteren door informatie te verzamelen en te rapporteren over hoe u de website gebruikt.

HOE EN WAAR WE UW GEGEVENS VERZAMELEN

Deze Privacyverklaring beschrijft de privacy praktijken van Atlantis en MBL voor persoonsgegevens en andere gegevens die we verzamelen via het volgende:

Wij verzamelen persoonsgegevens voor de doeleinden die in deze Privacyverklaring worden beschreven, zoals het leveren en personaliseren van de Services, het communiceren met u, het faciliteren van uw boekingen in de toekomst en het verwezenlijken van onze zakelijke doeleinden.

Alle persoonsgegevens worden via Wix.com verzameld en bijgehouden op de server. Hier is enkel door bevoegde personen toegang tot te verkrijgen en wordt niet aan derden verder gestuurd of gebruikt voor promotiedoeleinden.

WAAROM WE UW GEGEVENS VERZAMELEN

Reservering & Gastenregistratie

Aan dit doel zijn een aantal activiteiten verbonden, zoals: het faciliteren van reserveringen en boekingen van hotelaccommodaties en aanverwante diensten; het communiceren vóór aankomst (logistiek, wijzigingen, voorkeuren, etc.); en het verwerken van betalingen en borgsommen.

JURIDISCHE GRONDSLAG

Het uitvoeren van een contract voor het individu met de gast die de kamer boekt.

Legitieme belangen voor de persoon die de kamer boekt, bijvoorbeeld het honoreren van zijn/haar voorkeuren, evenals voor eventuele personen die de hoofdgast vergezellen (bijv. echtgeno(o)t(e), kinderen, vrienden).

Wettelijke verplichtingen met betrekking tot financiële transacties, zoals de verplichting om een boekhouding bij te houden.

Receptie en verblijf op locatie:

Er zijn een aantal activiteiten verbonden aan dit doel, zoals: het faciliteren van in- en uitchecken; het verwerken van betalingen; het bieden van consistente en persoonlijke service en advies over de diensten ter plaatse (gebaseerd op gebruik in het verleden of geuite voorkeuren); het bieden van conciërge-, bagageopslag- en parkeerdiensten; het maken van afspraken met derden namens gasten (zoals regelen van taxi's, pendeldiensten en chauffeursdiensten); het beheren en faciliteren van toegang tot Wi-Fi, tv en andere connectiviteitsdiensten (waaronder toegang tot voorzieningen in het businesscentrum, zoals fax- en kopieerservices) en entertainmentsystemen (zoals PlayStations en muziekspelers); het faciliteren van maaltijden in de cafetaria (waaronder het rekening houden met dieet-, gezondheidsbeperkingen of andere persoonlijke behoeften die de gast kenbaar heeft gemaakt); huishoudelijke diensten (waaronder voorkeuren voor speciale kussens, dekbedden en andere voorzieningen die de gast kenbaar heeft gemaakt) en stomerijdiensten; het afhandelen van verzoeken, vragen en klachten van klanten.

Respons bij noodgevallen en incidenten:

Er zijn een aantal activiteiten verbonden aan dit doel, zoals: de veiligheid van diensten op locatie garanderen; reageren op, omgaan met en documenteren van ongevallen en medische en andere noodgevallen op locatie (inclusief het faciliteren van interne doktersdiensten); actief toezicht houden op eigendommen om te zorgen voor adequate preventie van, respons op en documentatie van incidenten (inclusief CCTV); hulp vragen aan hulpdiensten; en meldingen en waarschuwingen versturen in geval van incidenten of noodgevallen (zoals via sms, e-mail, telefoon, audiovisuele prompts, enz.)

Juridisch en naleving:

Aan dit doel is een aantal activiteiten verbonden, zoals: voldoen aan toepasselijke wetgeving; voldoen aan juridische processen; reageren op verzoeken van openbare en overheidsinstanties; voldoen aan vereisten op het gebied van nationale veiligheid of wetshandhaving; handhaven van onze algemene voorwaarden; beschermen van onze activiteiten; beschermen van de rechten, privacy, veiligheid of eigendommen van Atlantis en MBL, gasten, bezoekers en andere relevante personen; en ons in staat stellen om beschikbare rechtsmiddelen in te zetten en de schade te beperken die Atlantis en MBL mogelijk lijdt.

HOE EN WANNEER WE UW GEGEVENS DELEN

 

Ons doel is om u te voorzien van het hoogste niveau van gastvrijheid en diensten, en om dit te doen, kunnen we persoonsgegevens en andere gegevens delen met het volgende:

Atlantis – MBL groep. Wij maken Persoonsgegevens en Andere gegevens bekend aan andere bedrijven binnen de Atlantis - MBL groep voor de in deze privacyverklaring beschreven doeleinden, zoals het leveren en personaliseren van de services, communicatie met u en het verwezenlijken van onze zakelijke doeleinden. We delen uw persoonsgegevens en andere gegevens die worden gebruikt voor het maken van reserveringen met het betreffende eigendom en de Atlantis en MBL-entiteit om uw reservering uit te voeren en te voltooien. Tussen Atlantis vzw en MBL nv zullen gegevens uitgewisseld worden, niet aan derden.

Providers: Wij maken persoonsgegevens en andere gegevens bekend aan externe serviceproviders, waaronder bijvoorbeeld bedrijven die websitehosting, gegevensanalyse, betalingsverwerking, orderverwerking, informatietechnologie en gerelateerde infrastructuur leveren, klantenservice, e-maillevering, marketing, auditing en andere diensten leveren.

ANDERE BELANGRIJKE BEPALINGEN

Beveiliging

We streven ernaar redelijke organisatorische, technische en administratieve maatregelen te nemen om uw persoonsgegevens te beschermen. Helaas kan geen enkel systeem voor gegevenstransmissie of opslag gegarandeerd 100% veilig zijn. Als u reden heeft om aan te nemen dat uw interactie met ons niet langer veilig is (bijvoorbeeld als u vermoedt dat de beveiliging van uw account in gevaar is gebracht), stel ons dan onmiddellijk op de hoogte volgens het gedeelte "Contact opnemen".

Bewaring

Wij bewaren uw persoonsgegevens gedurende de periode die nodig is om de in deze privacyverklaring beschreven doeleinden te vervullen, tenzij een langere bewaarperiode wettelijk vereist of toegestaan is. De criteria die worden gebruikt om onze bewaartermijnen te bepalen, zijn onder andere:

  • De duur dat we een lopende relatie met u hebben en de services aan u leveren (bijvoorbeeld zolang u een account bij ons hebt of de services blijft gebruiken);

  • of er een wettelijke verplichting op ons rust (bepaalde wetten vereisen bijvoorbeeld dat we gegevens over uw transacties gedurende een bepaalde periode bewaren voordat we ze kunnen verwijderen); en

  • Of het bewaren van gegevens raadzaam is gezien onze juridische positie (zoals bij verjaring, rechtszaken of onderzoeken door regelgevende instanties).

Gevoelige gegevens

We verzamelen alleen gevoelige persoonsgegevens die nodig zijn om redelijkerwijs te verwachten diensten uit te voeren of zoals vereist door de wet. We vragen u geen gevoelige persoonsgegevens (bijv, sofi-nummer, fiscaal identificatienummer, paspoortnummer, rijbewijsnummer of ander door de overheid uitgegeven identificatienummer; credit- of debitcardgegevens of financieel rekeningnummer, al dan niet met een code of wachtwoord waarmee toegang tot de rekening kan worden verkregen, kredietgeschiedenis; of informatie over ras, religie, etniciteit of seksuele geaardheid, medische of gezondheidsinformatie, genetische of biometrische informatie, biometrische sjablonen, politieke of filosofische overtuigingen, lidmaatschap van politieke partijen of vakbonden, informatie over achtergrondcontroles, gerechtelijke gegevens zoals strafbladen, of informatie over andere gerechtelijke of administratieve procedures).

 

De gegevensbeheerder binnen de organisaties Atlantis vzw en Mozart Brain Lab nv zijn Jozef Vervoort, Marie-Astrid Vervoort en Didier Punie.

bottom of page